Me soovime jätta endast jälje maailma.

Me tahame teada...

Meie kõigi elu tähendab midagi...

Me oleme olulised...


AASTARING BOOSE SELTSIGA

 

Boose Selts arenes välja 1998 aastal loodud Boose Naisseltsist. Kui seltsi eelmine nimigi ütles, et tegu oli naisi ühendava seltsiga, siis aastal 2009 lõid naiste rõõmuks aktiivselt kampa ka meessoo esindajad. Lisaks mehisele jõule täienesid ka naissoo esindajate read. Praeguseks tegutseb Boose Seltsis 28 liiget., kelle eestvedamisel on toimunud palju toredaid üritusi.

Kuna meil puudusid algselt ruumid tegutsemiseks, siis otsustasime kasutada maksimaalselt ära välihooaega. Nii toimusidki järjepidevalt koristustalgud Linda Rahvamaja taguses pargis ja Boose järve ääres. Talgute käigus sai kauniks ka meie supluskoht „boosekas“, mida külastas sel aastal harukordselt palju ujujaid, see omakorda aga teeb rõõmu seltsile.

Juba kaks aastat järjest oleme korraldanud vanu traditsioone taastades 23.juunil jaanipäeva Boose järve ääres. Need mõlemad korrad on osutunud meile innustavaks kuna rahvas on näidanud oma rohke osavõtuga, et üritus on vajalik.

Suviseid spordipäevi oleme korraldanud praeguseks ka juba kaks aastat järjest. Kui 2009 aasta juulikuine spordipäev kujunes lihtsalt lustlikuks sportimiseks, siis 2010 aastal arenes meie mõte juba edasi ja spordipäeva lõpus sai teoks simman koos toredate poistega ansamblist JÄMM.

Traditsiooniliseks on kujunenud ka meie vastlapäeva üritus Eevi mäel. Vastlapäevaga samal päeaval toimus sel aastal ka motosportlaste rõõmuks KOBELA JÄÄRADA, mille eestvedajateks olid Vaido Mets ja Einar Mets.

Kui vastlapäev ja jäärada ongi väliüritused, siis naistepäev on ju tavaliselt ikka tubane olnud. Kuna tubaseid tingimusi polnud, panime pead kokku ja otsustasime ka naistepäeva tähistada Boose järve ääres. Sel aastal oli talv lumerohke ning kõigepealt oli vaja peoplats lumevabaks teha. Õues paukuva pakase kiuste korraldasime moedemonstratsiooni „kasukad läbi aegade“. Iga naissoo esindaja läks sellelt ürituselt koju kena (paberist)lilleõiega, mis ilmselt veel siiani vaasis püsib ja seda toredat päeva meenutab.

Peale 1.mail toimunud talguid kehastusime kõik nõidadeks ja pidasime maha ühe vahva nõiapeo.

Koostöös Linda Raamatukoguga sisustasime laste koolivaheaega 2009 aasta sügisel ja 2010 aasta kevadel. Kahjuks jäi selle aasta sügisvaheaeg vahele, sest polnud lihtsalt sooja ruumi, kus seda teha. Kindlasti on meil aga plaanis seda tradtsiooni jätkata, sest ruumide probleem saab edaspidi lahenduse.

Teist aastat järjest kaunistab Linda Rahvamaja esist platsi ilus ja suur tulesäras jõulukuusk. Kui eelmisel aastal kogunesid külas elavad mehed kokku ja tõid ise ühiselt metsast kuuse kohale, siis sel aastal toodi kaunis hõbekuusk meie seltsi liikmete Volli ja Eevi koduaiast. Kuuse toomisel oli meile abiks Antsla Vallavalitsus, kes toetas meid kuuse transpordiga ja paigaldamisega. Kuuse tuled süütasime teisel advendil koos külarahva abiga. Rõõm oli näha nii palju külaelanikke, kes kõik olid tulnud meiega koos rõõmustama.

Umbes aasta tagasi tekkis võimalus seltsil rahvamaja remondiks PRIA-st toetust taotleda. Projekti aitas kirjutada Einar Rannit ja projekti omaosalusega toetas seltsi Antsla vald. Selle projekti raames remonditi Linda Rahvamajas fuajee koos köögi ning tualettruumidega ning remonditud osale hoonest paigaldati maaküte. Meie(seltsi) eesmärgiks on saada Linda Rahvamaja jälle tööle, et jälle toimuks siin huvitegevus ja oleks lastel ning noortel olemas koht, kus oma vaba aega veeta.

Ees on meid ootamas meie rõõmude allika Linda Rahvamaja avamispidu 18.detsembril, kus astuvad üles erinevad esinejad ning tantsuks mängib ansambel Naabri Valve. Uue kuue saab ka juba varasemast ajast traditsiooniks kujunenud uusaastapidu Linda Rahvamajas, mis algab sel korral koos ilutulestikuga 2011 aasta esimestel sekunditel rahvamaja esisel platsil. Majas sees keerutab plaate DJ GHOST Tartust, kes mängib meile hitte läbi aegade.

Et need kaks toredat üritust teoks saaksid, oleme veetnud viimasel ajal peaaegu iga vaba hetke oma põhitöö kõrvalt Linda Rahvamajas, seda siis kas koristustalguid pidades, saali kaunistades, remondijärgseid töid tehes või ürituste plaane paika pannes. Järjest enam naudime me ühiselt tegutsemist ning head seltskonda.

Ja märkamatult ongi saanud aastaring jälle täis. Meile -Boose Seltsile on 2010 aasta olnud väga teguderohke aasta, siia on mahtunud hulgaliselt erinevaid üritusi ning palju kordaminekuid. Enamus meie korraldatud üritustest on kujunenud juba traditsioonilisteks üritusteks, seega 2011 aastal on neid jälle oodata. Kindlasti saavad uuel aastal toimuma Boose Seltsi eestvedamisel vastlapäev, naistepäev, nõiapidu, lastekaitsepäev, jaanipäev, spordipäev koos simmaniga, sügisese ja kevadise koolivaheaegade sisustamine lastele, kuuse toomine ja tulede süütamine ning koristustalgud.

Oma aktiivse tegutsemisperioodi jooksul on Boose Selts kogunud palju sõpru ja toetajaid, kes on nõu ja jõuga meile abiks olnud. Siinkohal soovimegi kõiki oma toetajaid ja sõpru tänada, et te meie jaoks ikka olemas olete olnud!

Boose Selts kutsub kõiki oma üritustel osalema, sest – teie rõõm on meie rõõm!